SpaBelgium

Vereniging Privé Sauna's / Association des Saunas Privés

Contact

E-mail: info@spabelgium.be
Tel: +32(0)479.83.96.43

Over SpaBelgium

SpaBelgium VZW is de vereniging van privé sauna's in België.

SpaBelgium is een Belgische beroepsorganisatie zonder winstoogmerk die tot doelstelling heeft de aangesloten privé sauna's bij te staan.

A propos de SpaBelgium

SpaBelgium ASBL est l'association des saunas privés en Belgique.

SpaBelgium est une association professionnelle belge à but non lucratif qui vise à aider ses saunas privés membres.

Doelstellingen van SpaBelgium

SpaBelgium wil de ontwikkeling van de beroepsactiviteiten van haar leden beschermen en faciliteren, hen bijstaan in de uitoefening van hun beroep en hun professionele belangen vrijwaren.

Voor onze leden:

 • Verdediging van de belangen van de privé sauna's in belgië
 • Informatie verschaffen aan de leden in verband met marktevolutie
 • Vertegenwoordiging van de privé sauna's bij de overheid
 • Waken over de belangen van onze sector

Voor onze privé sauna klanten:

 • Bemiddeling bij eventuele klachten
 • Blogposts over gezondheid
 • Informeren over wellness
 • Garantie van de kwaliteit van onze privé sauna's

Door een SpaBelgium-lid te bezoeken, kiest de klant voor een kwalitatieve privé sauna die aan alle reglementeringen beantwoordt. Klanten kiezen voor een privé sauna die zich 100% inzet voor een optimale wellnesservaring.

Les objectifs de SpaBelgium

SpaBelgium vise à protéger et à faciliter le développement des activités professionnelles de ses membres, à les assister dans l'exercice de leur profession et à sauvegarder leurs intérêts professionnels.

Pour nos membres:

 • Défendre les intérêts des saunas privés en Belgique
 • Fournir des informations aux membres concernant l'évolution du marché
 • Représenter les saunas privés auprès des autorités
 • Veiller aux intérêts de notre secteur

Pour les clients de nos saunas privés:

 • Garantie de la qualité de nos saunas privés
 • Informations sur le bien-être
 • Articles de blog sur la santé
 • Médiation en cas de plainte

En se rendant chez un membre de SpaBelgium, les clients choisissent un sauna privé de qualité, conforme à toutes les réglementations. Les clients choisissent un sauna privé qui s'engage à 100% à offrir une expérience de bien-être optimale.

Contact SpaBelgium