Missie/Mission

Missie/Mission SpaBelgium

Onze missie:

SpaBelgium vzw verdedigt de gemeenschappelijke belangen van privé sauna's.

SpaBelgium asbl défend les intérêts communs des saunas privés.

De concrete activiteiten waarmee SpaBelgium vzw haar doelstellingen kan verwezenlijken, zijn onder meer:

Het verdedigen van de gemeenschappelijke beroepsbelangen van de privé sauna-uitbaters;

Het vertegenwoordigen van de privé sauna's in de contacten en onderhandelingen met officiële instanties;

De relaties met de pers bevorderen en onderhouden;

Het opstellen en het bewaken van de kwaliteitsregels voor de sector van de privé sauna's;

Het opstellen en het beheer van een deontologische code voor de sector van de privé sauna's;

Het streven naar een officiële erkenning van de privé sauna's, indien gewenst of vereist;

Het organiseren van opleidingen die betrekking hebben op de beroepswerkzaamheden van haar leden;

Het bevorderen van contacten en samenwerking tussen de leden onderling en aanverwante bedrijven of externe partners;

Het behartigen van de algemene belangen van de sector van de privé sauna's in samenwerking met gelijkgezinde en/of vergelijkbare (koepel)organisaties;

Het opstellen van een website en een blog om informatie verstrekken aan haar leden en geïnteresseerden;

Notre Mission:

Les activités concrètes avec lesquelles SpaBelgium vzw peut atteindre ses objectifs comprennent:

Défendre les intérêts professionnels communs des propriétaires de sauna privés ;

Représentation des saunas privés dans les contacts et les négociations avec les organismes officiels ;

Promouvoir et entretenir les relations avec la presse ;

Élaboration et suivi des règles de qualité pour le secteur des saunas privés ;

Élaborer et gérer un code de déontologie pour le secteur des saunas privés ;

S'efforcer d'obtenir la reconnaissance officielle des saunas privés, si cela est souhaité ou requis ;

Organiser des cours de formation liés aux activités professionnelles de ses membres;

Promouvoir les contacts et la coopération entre ses membres et les entreprises apparentées ou les partenaires extérieurs ;

Représenter les intérêts généraux du secteur des saunas privés en coopération avec des organisations de même sensibilité et/ou comparables (faîtières) ;

Mise en place d'un site web et d'un blog pour fournir des informations à ses membres et aux parties intéressées.